Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Rehabilitacja kompleksowa - materiał prasowy PFRON


Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

 

Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę!

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Do kogo skierowany jest projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.» czytaj więcej

» „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON dotycząca projektu unijnego pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do kogo skierowany jest projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.


Na czym polega udział w projekcie?

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

 • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
 • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

 

» czytaj więcej

» SOW- system Obsługi Wsparcoa

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.


System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami,a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz, szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON.
System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinasowanie, umowy dofinasowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności, które ułatwiają realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinasowania, bądź rozliczenia dofinasowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie wnioski będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinasowania.

» czytaj więcej

» Kampania #SzczepimySię

Nazwa akcji #SzczepimySię
Hasztag: #SzczepimySię
Adres strony www [najważniejsze informacje]: gov.pl/szczepimysie
nfolinia, bezpłatna, całodobowa: 989
Gdzie znaleźć odpowiedzi na pytania? Zakładka: „Pytania i odpowiedzi” https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi


Pamiętaj!

 • Troska – szczepiąc troszczymy się nie tylko o samego siebie, ale przede wszystkim naszych najbliższych. Każdy z nas ma kogoś o którego może się zatroszczyć (chociażby samego siebie). Wzajemną troskę wynosimy z domu. 
 • Znasz to – szczepionkę znamy od małego, mama zabierała nas na szczepienie i od lat z nich korzystamy. To szczepionka jak każda inna.
 • To już ostatni krok w walce z pandemią - szczepionka jest naszym ostatnim krokiem w tej walce o powrót do normalności.


Dlaczego warto się zaszczepić?
10 powodów:

      1. Uchronisz się przed zakażeniem COVID-19
      2. Uratujesz komuś życie
      3. Bo masz taką możliwość – szczepionki są dobrowolne, bezpłatne i skuteczna
      4. Pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
      5. Zyskasz spokój wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych
      6. Bo szczepionki są bezpieczne – zbadane przez polskie i unijne instytucje
      7. Bo zostaniesz zbadany wcześniej i poznasz swój stan zdrowia
      8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności
      9. Bo to szansa na: rezygnację z maseczek, powrót do spotkań z rodziną i przyjaciółmi,       
         
swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin, teatrów.
    10. Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda chroniąca przed zarażeniem różnymi              chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tego od kilkuset lat.

  

» czytaj więcej

» "Program wyrównywania różnic między regionami III"

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2021 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe
na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.
Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:
 • obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

» czytaj więcej

» Poradnistwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

HARMONOGRAM DYŻURÓW
5 stycznnia 2021 r.
12 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.
26 stycznia 2021 r.


Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

 • dotkniętych myślami samobójczymi,

 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.


Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 266 42 07 wew. 07 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

» Poradnictwo prawne

KOMUNIKAT

Nieodpłatna pomoc prawna od 4 stycznia do co najmniej 17 stycznia 2021r. będzie odbywać się  trybie  zdalnym.

Dyżury:

 • poniedziałek  - radca prawny i doradca obywatelski, mediator Michał  Dyda

 • środa-radca prawny i doradca obywatelski , mediator Michał  Dyda

 • czwartek - radca prawny i doradca obywatelski , mediator Michał Dyda

 • piątek-  adwokat , doradca obyw. i mediator Katarzyna Bachleda-Kominek


Materiały informacyjne:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna

 2. Nieodpłatna mediacja

 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 4. Harmonogram dyżurów na 2021 r.

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl