Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «««456789 111213141516»»»
» Projekt "Pomoc szyta na miarę!"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ogłasza kolejny nabór kandydatów do projektu: "Pomoc szyta na miarę!" w dniach 19 listopada  - 2 grudnia br.
Zgłoszenia do projektu można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15:30 przy ul. Lubelskiej 21/21 w Krakowie, po przedstawieniu orginału orzeczenia o niepełnosprawności.


Szczególowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl w zakładce: dla kogo" oraz pod numerami telefonu: 12 341 46 43 / 797 700 2020.

» Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski
Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski


  Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

Plan finansowy PFRON dotyczący Województwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80 264 224,00 zł.
Samorząd Województwa otrzyma 13 370 620,00 zł, to 1,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku środki te wynosiły 11 922 842,00 zł. Środki PFRON przeznaczone zostaną na kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki, m.in. dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Samorządy powiatowe na terenie Małopolski na realizację powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymają łącznie 80 264 224,00 zł, to ponad 12% więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 71 225 681,00 zł. Samorządy powiatowe wykorzystają środki PFRON na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie osób indywidualnych. Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej, tj.  finansowanie instrumentów lub usług rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieni, realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP).

 

» czytaj więcej

» Poradnictwo Psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2019 R.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:


5 listopad 2019 r.

12 listopad2019 r.

19 listopad 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r.Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, 
  jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
 
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 20.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR w Nowym Targu tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» Projekt sfinansowania zakupu i montażu wind oraz budowy szybu windowego

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.
Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 418 oraz na stronie komunikatu: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

                  

» czytaj więcej

» Informacja o projektach realizowanych przez WUP w Krakowie

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 

Realizator projektów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Termin realizacji projektów:

30 czerwca 2023 r.

CO OTRZYMAMY?

 1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery.

Bilans Kariery - podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.

      
      2.  Dofinansowanie:

a)      Kierunek Kariera - kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych);

Kwota dofinansowania:       2 349 zł (87%)

Wkład własny uczestnika:     351 zł (13%)

 

b)      Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych.  W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.

Kwota dofinansowania:       4 297 zł (85%)

Wkład własny uczestnika:     758 zł (15%)

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczna 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2019 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 
3 wrzesienia 2019 r.
10 wrzesienia 2019 r.
17 wrzesienia 2019 r.
24 wrzesienia 2019 r.1 października 2019 r.
8 października 2019 r.
15 października 2019 r.
22 października 2019 r.
29 października 2019 r.

Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak
  i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
 
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy
ul. Szaflarskiej 39, pok. 21.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR
w Nowym Targu
tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» czytaj więcej

» Dofinansowanie do wózków z napędem elektrycznym w ramach programu "Aktywny Samorząd"

INFORMACJA PRASOWA

PFRON przywraca dofinansowania na wózki elektryczne

Do 10 tys. złotych dofinasowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. 
Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach i jest ważnym krokiem w działalności PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. -Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.
 

» czytaj więcej

Następna strona: «««456789 111213141516»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl