Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
» Poradnictwo psychologiczna 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
MAJ - CZERWIEC 2019 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW
7 MAJA 2019 R.
14 MAJA 2019 R.
21 MAJA 2019 R.
28 MAJA 2019 R.

4 CZERWCA 2019 R.
11 CZERWCA 2019 R.
18 CZERWCA 2019 R.
25 CZERWCA 2019 R.

 
Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
 
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 23.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR w Nowym Targu tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» Darmowe szkolenia 2019 r.

Projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy" - współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja uczestników w darmowtych kursach trwa do 30 kwietnia 2019 r. Więcej informacji pod numerem 19524 (infolinia płatna) oraz w załączniku poniżej.

/download/szkolenia_nat.png

» PORADNITWO PSYCHOLOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
KWIECIEŃ 2019 r.
HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 
2 kwietnia 2019 r.
9 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
23 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
 
Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Stypendia dla dzieci w cięzkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES prowadzi nabór wniosków do programu stypedialnego dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym:

Program Pomocy Dzieciom
jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia
funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.


Chcemy pomóc
tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

» czytaj więcej

» "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Rekrutacja do II edycji projektu: "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9. Osi Piorytetowe: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna intergracja zostaje wydłużona do 31 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje dostępne w załączniku poniżej.
/download/malopolskie_gwarancje 1.pdf

 

Kontakt:

Jadwiga Kozera - Koordynator Merytoryczny

Projekt: "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Zespół Programów i Obsługi Instytucji Rynku Pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. +48 12 619 84 54, faks +48 12 422 97 85

jkozera@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

» czytaj więcej

» PORADNITWO PSYCHOLOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
MARZEC 2019 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 

5 marca 2019 r.
12 marca 2019 r.
19 marca 2019 r.
26 marca 2019 r.


Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Konsultacje dotyczące programu "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby z Niepełnosprawnością na indywidualne konsultacje dotyczące programu „Aktywny samorząd”-  zaproszenie.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl