Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «1 345678»»»
» Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski na 2021 r. o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyjmowane będą od 4 stycznia 2021 r.
Wnioski należy składać w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targulub drogą pocztową.
Informujemy równocześnie, że złożenie wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze możliwe jest również za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).
Druki w/w wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w Nowym Targu w zakładce „Pomoc niepełnosprawnym” oraz przy wejściu do siedziby Centrum.

» Zmiana konta

UWAGA !!!
 
Z dniem 23 grudnia 2020r. zmienia się nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać  opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

» Poradnictwo psychologiczne


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
HARMONOGRAM DYŻURÓW

8 grudnia  2020 r. od 7.30 – do 17.30

15 grudnia 2020 r. od 8.30 do 12.30


Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

  • dotkniętych myślami samobójczymi,

  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.


Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 266 42 07 wew. 07 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

» Rozpoznanie rynku

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 
1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu - zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:
  • 182664207, 18 2640807
e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

» czytaj więcej

» Program RESTART V

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.


Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia, harmonogram) – w tym aktualne terminy rekrutacji – dostępne są na stronie: a stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: projekty
oraz pod numerem telefonu: 519746940 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.

» Małopolski Dzień Niepełnosprawnych

MAŁOPOLSKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ON-LINE 2020

Przed nami obchody Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne grudniowe obchody będą wyjątkowe! Nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego.

W grudniu świętujemy on-line!
Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia po raz kolejny świętować będzie cała Małopolska! W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwróćmy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz trudności, z którymi borykają się w życiu codziennym. Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego na Facebook`u  gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące wirtualnych obchodów.

Co należy zrobić? Udostępnij życzenia i oznacz hasztagiem!
Nagraj film lub zrób zdjęcie z życzeniami z okazji 3 grudnia -  Dnia Osób Niepełnosprawnych. Życzenia udostępnij na Facebook`u i oznacz #MałopolskiDzieńOsóbNiepełnosprawnych2020 oraz #MDON2020. Udostępnimy je na naszym profilu!
Życzenia możesz również przesłać na adres: krakow@pfron.org.pl  z dopiskiem „Życzenia MDON2020” w tytule.» czytaj więcej

» Komunikat

Szanowni Państwo,

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że sprawy załatwiane będą w następujący sposób:

 

1. sprawy wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty ( dzień i godzina) z właściwym pracownikiem,

 

2. sprawy nie wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o załatwianie :

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, mailowo ( pcpr@nowotarski.pl , zespolnowotarski@poczta.onet.pl)

 

b) telefonicznie,

 

c) drogą pocztową,

 

d) poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Kontakt telefoniczny:

 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

18/266 60 23 lub 18/266 42 07 wew. 12 lub 13

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

- dofinansowania dla osób niepłnosprawnych

18/266 42 07 , 18 262 37 53 wew. 11

 

- program „ Aktywny Samorząd”

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 06

 

- piecza zastępcza, program korekcyjno – edukacyjny

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 08

 

- domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 07

Następna strona: «1 345678»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl