Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «12 456789»»»
» Poradnictwo psychologiczna 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2019 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 
3 wrzesienia 2019 r.
10 wrzesienia 2019 r.
17 wrzesienia 2019 r.
24 wrzesienia 2019 r.1 października 2019 r.
8 października 2019 r.
15 października 2019 r.
22 października 2019 r.
29 października 2019 r.

Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak
  i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
 
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy
ul. Szaflarskiej 39, pok. 21.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR
w Nowym Targu
tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» czytaj więcej

» Dofinansowanie do wózków z napędem elektrycznym w ramach programu "Aktywny Samorząd"

INFORMACJA PRASOWA

PFRON przywraca dofinansowania na wózki elektryczne

Do 10 tys. złotych dofinasowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. 
Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach i jest ważnym krokiem w działalności PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. -Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.
 

» czytaj więcej

» Nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza na terenie Powiatu Nowotarskiego

Od lipca 2019 r. na terenie Powiatu Nowotarskiego rozpoczęła działalność - w ramach zlecenia realizacji zadania własnego powiatu - nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystań Szczęśliwe Jutro”, w której może przebywać do 10 wychowanków w wieku powyżej 10 roku życia.Jest ona prowadzona we Wróblówce przez Fundację Szczęśliwe Jutro.

» czytaj więcej

» System Obsługi Wsparcia- SOW , „Aktywny samorząd tylko przez system SOW

KONSULTACJE
System Obsługi Wsparcia- SOW , „Aktywny samorząd tylko przez system SOW

 
Wszystkie zainteresowane Osoby Niepełnosprawne zaprasza się  na indywidualne konsultacje dotyczące Sytemu Obsługi Wsparcia – SOW w dniu 2 oraz 3 lipca 2019 roku. Konsultacje odbędą się w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie przy ulicy Na zjeździe 11 ( przystanek MPK „Plac Bohaterów Getta”).
 
Przedstawiciele Oddziału chętnie odpowiedzą na pytania związane z SOW. Osoby zainteresowane konsultacjami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 31 21 416 do dnia 28 czerwca br.
 
System Obsługi Wsparcia  jego opracowanie i wdrożenie ma nie tylko uprościć załatwienie spraw urzędowych  ale również umożliwić uzyskiwanie na bieżąco informacji na ich temat.  Przyjęta forma pozwoli na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostepnienie ich procedur w Internecie.  System ten umożliwia więc osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące  w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą Sytemu, pomaga w załatwianie sprawy droga elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy ,aż po rozliczenie online dofinasowania.


Oddział Małopolski               
www.pfron.org.pl
tel. 123121416

 

 

 

» Konkurs "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

XVII edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Promuje i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnościami. Obecna, już XVII edycja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Tegoroczny tytuł przewodni konkursu to „PODRÓŻE MOICH MARZEŃ”. Prace wraz z dokumentami należy składać do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).

Małopolska Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyłoni laureatów wśród autorów prac, które zostaną zgłoszone w pięciu kategoriach:

- malarstwo i witraż akwarele,  pastele,  gwasz,  olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

- rysunek i grafika: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

- rzeźba kameralna i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

- tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

- fotografia  

Szczegółowe informacje m.in. opis technik oraz prawidłowe wymiary prac zawarte są w Regulaminie Konkursu.

 

Małopolska Gala w Kopalni Soli „Wieliczka”

Od 2017 roku Finał wojewódzkiego etapu konkursu organizowany jest w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas uroczystości Laureaci mieli okazją odebrać nagrody z rąk m.in.  Wicepremier Beaty Szydło, Stanisława Szweda – wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego. Uroczystej gali zawsze towarzyszy wystawa prac, wybranych spośród wszystkich zgłoszonych w konkursie oraz występy artystyczne. O terminie tegorocznej gali i rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone placówki zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Na wszystkich Laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora  Małopolski Oddział PFRON prosi o trwałe opisywanie prac.

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-sztuka-osob-niepelnosprawnych/#prettyPhoto

oraz na Facebook`u: https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON/

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: krakow@pfron.org.pl, nr tel: 12 31 21 400.

Autor: Joanna Kołdras – Małopolski Oddział PFRON

Regulamin konkursu 2019 r. -  /download/regulamin_2019.docx

» Poradnictwo psychologiczna 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
LIPIEC I SIERPIEŃ 2019 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 
2 lipca 2019 r.
9 lipca 2019 r.
16 lipca 2019 r.
23 lipca 2019 r.
30 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.
13 sierpnia 2019 r.
20 sierpnia 2019 r.
27 sierpnia 2019 r.


Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 20.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR w Nowym Targu tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» Badanie "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim"

Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

 • odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

 

W załączeniu:

List polecjący - /download/mrw_list_polecajacy_zamawiajacego 1.pdf

Następna strona: «12 456789»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl