Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «12 456789»»»
» Komunikat

Moduł III Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu do dnia 16 listopada 2020 r.
Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

» Wsparcie dla pieczy zastęczejProjekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19

 

W dniu  30 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Nowotarskiego podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- działanie  2.8- rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma być realizowany do 30 listopada 2020 r. Całkowita wartość podpisanej umowy to 210 955,00 zł, w tym środki europejskie to: 177 793,00 zł - co stanowi 84, 28% dofinansowania oraz środki pochodzące z współfinansowania krajowego to 33 162,00 zł - co stanowi 15,72%.

Realizatorem projektu z ramienia Powiatu Nowotarskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 1 listopada 2020 r.  do odwołania nieodpłatne poradnictwo psychologiczne udzielane jest  wyłącznie za pomocą środka komunikacji na odległość - telefonu.

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 266 42 07 wew. 07 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).


» Poradnisctwo prawne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 1 listopada 2020 r.  do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane  wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość.

Zapisy prowadzi Starostwo Powietowe  w Nowym Targu pod numerem  telefonu:
18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz.  7.30-15.30).

» Komunukat

Szanowni Państwo


W związku ze stwierdzeniem koronowirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będę nieczynne od dnia 6 października 2020 r. do odwołania.

» czytaj więcej

» Poradnictwio psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

                                                       WRZESIEŃ 2020 R.


Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 07
Z uwagi na zagrożenie epiedemiologiczne, możliwe jest skorzystanie z poradnictwa psychologicznego również w formie telefonicznej.

                                                        HARMONOGRAM DYŻURÓW

1 września 2020 r.

8 września 2020 r.

15 września 2020 r.

22 września 2020 r.

29 września 2020 r.Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

  • dotkniętych myślami samobójczymi,

  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 25  sierpnia 2020 r.  do odwołania nieodpłatne poradnictwo psychologiczne udzielane jest  wyłącznie za pomocą środka komunikacji na odległość - telefonu.

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 264 08 07 wew. 22 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).


Następna strona: «12 456789»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl