Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «123 5678910»»»
» Poradnictwo prawne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 24  sierpnia 2020 r.  do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane  wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.)

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30).» Wnioski SOW

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW. Termin mija 31 sierpnia br.
 
Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
- zakupu sprzętu elektronicznego,
- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.


» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne

                                                                   KOMUNIKAT

W  sprawie wznowienia działalności punktów  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w  Powiecie  Nowotarskim.
           
Z dniem 3 sierpnia 2020 r. zostaną otwarte  punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za wyjątkiem punktów w Jabłonce i Maniowach.
Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod numerem 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/


» Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

                                                                     
                                                           KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w Powiecie Nowotarskim w miejscowości Raba Wyżna z dniem 1 lipca 2020 roku rozpoczął działalność nowy Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  
Placówka przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore oraz  osoby w podeszłym wieku. W DPS znajdą opiekę łącznie 34 osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie.    
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2020 Starosty Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w nowopowstałym Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej wynosić będzie w pierwszym roku działalności  4.203,54 zł.

» Poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

WRZESIEŃ 2020 R.


Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 07
Z uwagi na zagrożenie epiedemiologiczne, możliwe jest skorzystanie z poradnictwa psychologicznego również w formie telefonicznej.


                                                          HARMONOGRAM DYŻURÓW

1 września 2020 r.

8 września 2020 r.

15 września 2020 r.

22 września 2020 r.

29 września 2020 r.


Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

  • dotkniętych myślami samobójczymi,

  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Podstawowym celem Programu jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej poprzez:
  1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  3. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  6. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Dodatkowe informacje pod numerem 18 264 08 07 wew. 22

» czytaj więcej

» Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Stowarzyszenie Sursum Corda 
realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.


Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie również edukację prawną. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, również dla osób prowadzących jednoosobową działalnosc gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie zatrudniali pracowników.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:


skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. O terminie porady zostaną Państwo poinformowani


Dodatkowe informacje:
- tel. 18 2661 300

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA
- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51
- animowany filmik z zakresu mediacji: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXa
-
animacyjny filmik z zakresu praw konsumenckich: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
-animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemowcy: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
.
 

Następna strona: «123 5678910»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl