Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «««383940414243 »
» Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie informuje, że w 2011 r. – podobnie jak w roku poprzednim – organizowane jest w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” specjalistyczne doradztwo, przeznaczone dla uczestników projektu oraz wszystkich osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub przemocy w rodzinie,  mieszkających na terenie powiatu nowotarskiego.

» czytaj więcej

» Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad Polskim morzem dla jednej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uczestników projektu Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 96317 – 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

» czytaj więcej

» Nabór na specjalistów do prowadzenia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Nabór na specjalistów do prowadzenia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na 2 osobowy zespół specjalistów ( kobieta i mężczyzna ) do realizacji  w roku 2011 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

» czytaj więcej

» Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi – Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” oraz ich otoczenia. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

» czytaj więcej

» Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów treningu kompetencji i umiejętności

Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz uczestników projektu pn. Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego oraz ich otoczenia.

» czytaj więcej

» Turnus rehabilitacyjny – rozeznanie rynku

Turnus rehabilitacyjny – rozeznanie rynku.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej

» Rekrutacja do projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

Rekrutacja do projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie informuje, że rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” realizowanym w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest poprawa szans życiowych i aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

» czytaj więcej

Następna strona: «««383940414243 »

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl