Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «12345 789101112»»»
» Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, likwidacji barier architektonicznych przyjmowane będą od dnia 2 stycznia 2019 r. pokój nr 9

Formularze dostępne są w siedzibie jednostki lub do pobrania po rozwinięciu artykułu.

» czytaj więcej

» Wigilia 2018 r.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
 
Zawsze, ilekroć pozwolisz
by Bóg pokochał innych
przez Ciebie,
 
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

 

 

  Tymi słowami Matki Teresy z Kalkuty, Pan Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu opłatkowym rodzin zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych i podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu. Miłość, ciepło, troska i uśmiech to najważniejsze rzeczy, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. Czas Świąt Bożego Narodzenia, jest czasem szczególnym, w którym te dary są niezwykle cenne, ale tak naprawdę wychowankowie mogą ich doświadczać przez cały rok.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

» czytaj więcej

» Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat i hasło promujące rodzinną pieczę zastępczą

     W dniu 8 listopada br.  w Nowym Targu odbyło się wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat i hasło promujące rodzinną pieczę zastępczą. Konkurs, pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego, zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem ustawowym PCPR w Nowym Targu. Jednakże potrzeba pozyskiwania nowych rodzin zastępczych wynika przede wszystkim z faktu, iż jest to bezsprzecznie najlepsza forma zapewnienia opieki dzieciom w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie mogą lub nie są w stanie jej zapewnić.

» czytaj więcej

» "Pomoc szyta na miarę!"


W dniach od 6 - 23 listopada br. prowadzony jest trzeci nabór chętnych do projektu "Pomoc szyta na miarę!"
Projekt zaplanowany jest do 31 marca 2021 roku, kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do siedziby projektu w okresach naboru.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko".
Projekt "Pomoc szyta na miarę!"
30-003 Kraków, 
ul. Lubelska 21/21
tel.: 12 341 46 43, 797 700 202

Projekt "Pomoc szyta na miarę!" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”

» listopad i grudzień 2018 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

listopad oraz grudzień 2018 r.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 

6 listopada 2018 r.

13 listopada 2018 r.

20 listopada 2018 r.


27 listopada 2018 r.4 grudnia 2018 r.


11 grudnia 2018 r.


 

» czytaj więcej

» Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka z wizytą w rodzinnych domach dziecka

Podobnie jak w ubiegłych latach Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka odwiedził dzieci przebywające w placówkach rodzinnych działających na terenie naszego Powiatu.
Spotkanie to było również okazją do powitania nowych Dyrektorów placówek rodzinnych w Szaflarach oraz w Dursztynie.
W rodzinnych domach dziecka w chwili obecnej przebywa łącznie 24 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.
Spotkania Wicestarosty w rodzinnych domach dziecka są okazją do wspólnej rozmowy, w miłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez opiekunów wraz z dziećmi. Niezwykle istotnym elementem spotkań była prezentacja efektów całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej w postaci między innymi występu wokalno- tanecznego najmłodszych mieszkańców domów. Dzieci mogły też zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności szkolne oraz plastyczne wręczając Panu Wicestaroście własnoręcznie przygotowane prace. Zainteresowanie okazane dzieciom ze strony zaproszonego Gościa stanowi skuteczną motywację do dalszej ich pracy i rozwoju.

» czytaj więcej

Następna strona: «12345 789101112»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl