Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «12345 789101112»»»
» Poradnictwo psychologicznePORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

październik 2018 r.


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 

2  października 2018 r.

9  października 2018 r.

16 października 2018 r.

23 października 2018 r

30 października 2018 r.


» czytaj więcej

» "Aktywne Dziś-Lepsze Jutro"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw SpołecznegoPROELIO

zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe

kryteria do udziału w projekcie pn.

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”


Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. 


Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:
 • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika 
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 •  Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
 • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,
 

» czytaj więcej

» "Chcę-Mogę-Potrafię!"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego do udziału  w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię!”

Głównym celem projektu "Chcę-Mogę-Potrafię!" jest aktywizacja

społeczna i zawodowa

osób zamieszkujących województwo małopolskie.

 

 
Uczestnicy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
 
 • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb  i potencjałów uczestnika projektu, 
 • wsparcie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne: indywidualne i grupowe,
 • wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • poradnictwo rodzinne i prawne,
 • kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
 • płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe
 

» czytaj więcej

» Powiatowy Konkurs na Plakat Promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Nowotarskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie plastycznym na plakat i hasło promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

 

» czytaj więcej

» Dyrektor PCPR w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

termin składania dokumentów do 20 września 2018 r. 

» czytaj więcej

» "Pomoc szyta na miarę!"

Projekt  "Pomoc szyta na miarę!" organizowany jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ze środków własnych i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Celem prolektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnikom oferujemy usługi aktywnej integracji o charakterze spolecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, między innymi takie jak: indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz możliwość indywidualnego wsparcia trenera aktywności w życiu codziennym i trenera pracy w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

» czytaj więcej

» Projekt: Twoja szansa na sukces

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Twoja szansa na sukces".

Celem projektu jest podniesienie aktywność zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 120 Uczestników Projektu w tym osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 30 lat i więcej - pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących lub uczących się (w przypadku osób fizycznych) na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów KC, poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym zestawem działań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://projektyterra.pl/twojaszansanasukces/


Projekt organizowany przez: TERRA Szkolenia i Doradztwo -Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5 20-704 Lublin NIP: 712-104-58-09

» czytaj więcej

Następna strona: «12345 789101112»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023