Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «12345 789101112»»»
» Infolinia dla Seniorów

Informujemy, że od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:30 pod numerem telefonicznym : 12 392 11 10 została uruchomiona przez Wojewodę Małopolskiego specjalna infolinia dla Seniorów.
Osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki w związku z obecną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym.


» KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim w celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu  z COVID-19 od  dnia  20 marca  2020 r.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:
pomocprawna@nowotarski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. O terminie porady zostaną Państwo poinformowani.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 18 2661 300


WZÓR ZGŁOSZENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM» Małopolski Dzień Godności


main_logo_fd4a9f42_15b3_4edb_96cc_6b14facb098d


WIRTUALNY IV MAŁOPOLSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020

Przed nami obchody IV Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Teraz nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego.

W maju świętujemy wirtualnie

Nawiązując do Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przypadającego 5 maja, cała Małopolska będzie świętować już po raz czwarty! W tym ciężkim dla nas wszystkich okresie zwróćmy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudności, z którymi borykają się w codziennym życiu.Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego PFRON oraz wydarzenia Małopolski Dzień Godności 2020 na Facebook`u  gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące tegorocznych wirtualnych obchodów.

» czytaj więcej

» Projekt "Rodzina Razem"

„RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin"W związku z akcją Samorządu Województwa Małopolskiego
„RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin” powstała baza ofert nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej oraz  duszpasterskiej.

Baza jest dostępna na stronach internetowych pod poniższymi linkami:

» Poradnictwo psychologiczne

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w dniach:
6 maja 2020 r.,12 maja 2020 r.,14 maja 2020 r.,19 maja 2020 r. oraz 26 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego w formie telefonicznej - nr tel. (18) 26 408 07.


» czytaj więcej

» Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych


Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

 

O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r., w dniu 23 kwietnia 2020 r. oraz 28 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego w formie telefonicznej - nr tel. (18) 26 408 07.


Następna strona: «12345 789101112»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl