Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Lipiec 2013 » Aktywny Samorząd
Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania dofinansowania do kosztów zakupu wózków o napędzie elektrycznym, protez, sprzętu elektronicznego – OBSZAR A, B, C, D – przyjmowane będą w naszej jednostce do końca września 2013 roku.

 

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, liczy się data stempla pocztowego. Wyznaczony termin jest terminem ostatecznym o ubieganie się o dofinansowanie w w/w obszarach w 2013 roku.

Komunikat dotyczący Modułu II – Programu „Aktywny Samorząd” /STUDENT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania dofinansowania do kosztów wykształcenia na poziomie wyższym w roku akademickim 2013/2014 w ramach Programu „Aktywny Samorząd” przyjmowane będą w naszej jednostce do końca września 2013 roku. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, liczy się data stempla pocztowego.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku (do wyznaczonego terminu) zaświadczenia o kontynuowaniu lub rozpoczęciu nauki, będzie można dostarczyć ten dokument po ostatecznym terminie składania wniosków, tj. po 30 września br., jednakże nie dłużej niż do 31 października br.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są na naszej stronie internetowej.pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl