Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że ogłasza nabór uczestników do ostatniej edycji projektu...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że ogłasza nabór uczestników do ostatniej edycji projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest poprawa szans życiowych i społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych, wychowanków pieczy zastępczej oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w powiecie nowotarskim.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu nowotarskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), należących do jednej z niżej wymienionych grup, tj.:

 • osób niepełnosprawnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej,
 • osób i rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub przemocy w rodzinie,
 • osób stosujących przemoc, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu.

Dla Uczestniczek i Uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • turnusy rehabilitacyjne
 • indywidualną rehabilitację
 • usługę asystenta osoby niepełnosprawnej
 • kursy podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych m.in. kursy komputerowe i prawa jazdy
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
 • finansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym
 • warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych
 • terapię rodzinną
 • usługę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne, w zależności od potrzeb, tj.: prawne, psychologiczne, zawodowe, mediacje rodzinne

oraz

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdów na zajęcie przewidziane w projekcie.

Warunki rekrutacji

Nabór uczestników i uczestniczek do udziału w projekcie odbywać się będzie w trybie ciągłym na podstawie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej www.pcpr.nowotarski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, pokój nr 9.

Zgłoszenia (ankiety) należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pokoju nr 9 w godzinach od 7.30 do 13.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o okazanie dowodu osobistego oraz – w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenia o niepełnosprawności.

pracownicy PCPR, tel.:

 • 18-264 08 07
 • 18-266 42 07
 • 505 373 657

Informujemy, że udział w projekcie jest bezpłatny.

Ilość miejsc w 2014 roku jest ograniczona, a termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji Projektu.pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl