Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Informacja o projektach realizowanych przez WUP w Krakowie

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 

Realizator projektów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Termin realizacji projektów:

30 czerwca 2023 r.

 

CO OTRZYMAMY?

  1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery.

Bilans Kariery - podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.

  1. Dofinansowanie:

 

a)      Kierunek Kariera - kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych);

 

Kwota dofinansowania:       2 349 zł (87%)

Wkład własny uczestnika:     351 zł (13%)

 

b)      Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych.  W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.

 

Kwota dofinansowania:       4 297 zł (85%)

Wkład własny uczestnika:     758 zł (15%)

DLA KOGO?

Adresaci projektu to osoby:

  • pełnoletnie (18-25 lat - rekrutacja ograniczona czasowo i ilościowo),
  • są związane z Małopolską (mieszkają w Małopolsce, uczą się lub pracują),
  • pracują (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne,
  • posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  • osoby posługujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o niezdolności do pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadające dokument równorzędny potwierdzający niepełnosprawność,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi, posługujące się zaświadczeniem o stanie zdrowia lub opinią, wystawionymi przez lekarza, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

•    ukończone 18 lat (18-25 lat - rekrutacja ograniczona czasowo)

•    związek z Małopolską (zamieszkanie, nauka lub zatrudnienie).

 

Grupa osób z niepełnosprawnościami z dniem 1 marca 2019r. została zwolniona z obowiązku posiadania zatrudnienia (w grupie wiekowej 18-65 lat) oraz z posiadania wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą).

 

JAK SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU?

Standardowa rekrutacja do projektów odbywa się on-line poprzez zgłoszenie się za pomocą strony: kierunek.pociagdokariery.pl

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez kontakt z Biurem Osób Niepełnosprawnych:

Telefon: 12 61 98 425 lub e-mail: bon@wup-krakow.pl.

Jeśli osoby z niepełnosprawnościami spełniają warunki ogólne przystąpienia do projektu tzn. pozostają w zatrudnieniu i posiadają niskie wykształcenie (maksymalnie matura) mogą wziąć udział
w rekrutacji on-line.

Aby poprawić komfort uczestnictwa w naszych projektach, klienci poza wsparciem finansowym na szkolenia mogą uzyskać pomoc w zakresie racjonalnych usprawnień, które należy zgłosić na etapie rekrutacji.

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl