Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
                                                                     
                                                           KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w Powiecie Nowotarskim w miejscowości Raba Wyżna z dniem 1 lipca 2020 roku rozpoczął działalność nowy Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  
Placówka przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore oraz  osoby w podeszłym wieku. W DPS znajdą opiekę łącznie 34 osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie.    
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2020 Starosty Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w nowopowstałym Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej wynosić będzie w pierwszym roku działalności  4.203,54 zł.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl