Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Czerwiec 2011
» Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W dniu 25 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu po raz drugi organizowało imprezę z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza miała charakter plenerowy i odbywała się w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce-Zdroju. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe i niespokrewnione z terenu powiatu nowotarskiego oraz wychowankowie rodzinnych domów dziecka z Szaflar i Dursztyna wraz z opiekunami. Ogółem impreza zgromadziła około 100 osób.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, masażu leczniczego dla osób niepełnosprawnych

Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, masażu leczniczego dla osób niepełnosprawnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, masażu leczniczego dla niepełnosprawnych uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” w podziale na trzy zadania. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

» czytaj więcej

» Spotkanie integracyjne dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu...

Spotkanie integracyjne dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

W dniu 26 maja 2011 roku w jednej z nowotarskich restauracji odbyło się pierwsze w bieżącym roku spotkanie integracyjne dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Z przyjemnością należy odnotować fakt, że przybyły prawie wszystkie osoby, które w bieżącym roku zadeklarowały swój udział w projekcie.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu orientacji przestrzennej

Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu orientacji przestrzennej.

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B.

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl