Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Czerwiec 2012
» Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usługi mediacji w sprawach rodzinnych

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro...

» czytaj więcej

» Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że powiat nowotarski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie adresowane są do fizycznych osób niepełnosprawnych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl