Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Czerwiec 2014
» Dofinansowania w ramach Programu ,,Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu ,,Aktywny Samorząd”, że wnioski dotyczące modułu I przyjmowane będą w 2014 roku do dnia 30 sierpnia, a w przypadku modułu II – do dnia 30 września bieżącego roku.

» czytaj więcej

» Warsztaty w Białce Tatrzańskiej

W dniach od 20.06.2014 r. do 22.06.2014 r. w Pensjonacie „Pod Litwinką” w Białce Tatrzańskiej zostały zorganizowane warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych „Aktywne i efektywne poszukiwanie pracy”.

» czytaj więcej

» Wycieczka do Inwałdu

W dniu 23.06.2014 r. została zorganizowana w ramach projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” wycieczka do Inwałdu dla ok 50 osób (opiekunowie – rodziny zastępcze i podopieczni tych rodzin).

» czytaj więcej

» Spotkanie informacyjno-integracyjne dla uczestników projektu

Spotkanie informacyjno-integracyjne dla uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl