Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Kwiecień 2011
Następna strona: « 2»
» Zmiana terminu dyżuru psychologa

Zmiana terminu dyżuru psychologa.

Dyżur z dnia 16 maja 2011 r. /poniedziałek/ zostaje przeniesiony na dzień 9 maja 2011 r. /poniedziałek/.

Godziny dyżuru 9.00-12.00 i 13.30-16.30

» czytaj więcej

» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi – Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad Polskim morzem dla jednej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na asystenta rodziny

Zapytanie ofertowe na asystenta rodziny.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na asystenta do osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe na asystenta do osoby niepełnosprawnej.

» czytaj więcej

» Wynik naboru na specjalistów do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujacych Przemoc w Rodzinie

Wynik naboru na specjalistów do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujacych Przemoc w Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie ofertowe z dnia 22 marca 2011r. w sprawie naboru specjalistów do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie wpłynęła tylko jedna oferta.

 

» czytaj więcej

» Rozeznanie rynku na asystenta do osoby niepełnosprawnej

Rozeznanie rynku na asystenta do osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w 2011 r. zamierza przyznać dla 2-3 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” wpółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie w formie sfinansowania kosztów usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

» czytaj więcej

» Rozeznanie rynku na asystenta rodziny

Rozeznanie rynku na asystenta rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w 2011 r. zamierza przyznać dla 4-5 rodzin uczestniczących w projekcie „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” wpółfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie w formie sfinansowania kosztów usług asystenta rodziny.

» czytaj więcej

Następna strona: « 2»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl