Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Kwiecień 2012
» Przetarg nieograniczony zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad Polskim morzem dla jednej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uczestników projektu Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usług terapii rodzinnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: ROZPOZNANIA RYNKU Zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. art. 4 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ROZPOZNANIA RYNKU Zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. art. 4 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl