Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Kwiecień 2013
» Termin ostateczny na składanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki

PCPR w Nowym Targu informuje, że wnioski osób niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania do kosztów wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II, przyjmowane będą w naszej jednostce do 31 maja 2013r.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

» czytaj więcej

» Harmonogramy doradztwa specjalistycznego na rok 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w ramach projektu ”Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane jest w naszej jednostce specjalistyczne doradztwo: psychologiczne, prawne, podatkowe, zawodowe oraz mediacje rodzinne.

» czytaj więcej

» Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w okresie od 1 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku przyjmowane będą w naszej jednostce wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie..

» czytaj więcej

» Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Nowy Targ: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad Polskim morzem dla jednej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uczestników projektu Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl