Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Lipiec 2011
» Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na usługi hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostępnieniem sali wykładowej i sali do zabaw i zajęć dla dzieci dla ok. 40 uczestników warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych pod nazwą Edukacja i trening motywacyjny – szansą na zmianę i samodzielność w ramach Projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego .Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej

» Warsztaty integracyjne dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniach 1 – 3 lipca 2011 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty zostały zorganizowane w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym „Geovita” w Zakopanem.

» czytaj więcej

» Kurs kompterowy

W dniach od 15.06 do 6.07.2011 r. odbywał się realizowany w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” kurs obsługi komputera połączony z skutecznym poszukiwaniem pracy.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C +E

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na asystenta rodziny

Rozpoznanie rynku na asystenta rodziny.

Usługa: Świadczenie usług asystenta rodziny dla ok. 4 uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

» czytaj więcej

» Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w nowym targu Ogłasza  nabór na wolne stanowisko  pracownika socjalnego w zespole do spraw  opieki nad dzieckiem  i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl