Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Lipiec 2013
» Rozpoznanie rynku na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania dofinansowania do kosztów zakupu wózków o napędzie elektrycznym, protez, sprzętu elektronicznego – OBSZAR A, B, C, D – przyjmowane będą w naszej jednostce do końca września 2013 roku.

 

» czytaj więcej

» Harmonogram doradztwa psychologicznego

Harmonogram poradnictwa psychologicznego na lipiec, sierpień i wrzesień 2013.

» czytaj więcej

» Informacja dotycząca wyjazdu na turnus rehabilitacyjny uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że zbiórka uczestników projektu wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjny do Darłowa będzie miała miejsce w dniu 12 lipca 2013 r. (piątek) o godzinie 18.00 na placu obok Ośrodka Sportowego „Gorce”, al. 1000-lecia 74 w Nowym Targu.

Uczestników oraz ich opiekunów prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl