Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Luty 2012
» Rozpoznanie rynku na druk plakatów

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi – Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” oraz ich otoczenia. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

» czytaj więcej

» Oferta pracy – Specjalista do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

2-osobowego zespołu specjalistów (kobieta i mężczyzna) do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

» czytaj więcej

» Ogłoszenie: Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz warsztatów

Nowy Targ: Świadczenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz uczestników projektu pn. Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego oraz ich otoczenia. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl