Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Luty 2013
» Rozpoznanie rynku na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na prowadzenie poradnictwa prawnego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na prowadzenie poradnictwa zawodowego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Poradnictwo podatkowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że od dnia 25 lutego 2013 r. do 29 kwietnia 2013 r. osoby niepełnosprawne oraz ich otoczenie mogą skorzystać z bezpłatnych porad doradcy podatkowego.  Poradnictwo świadczone jest w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w siedzibie PCPR przy ul. Szaflarskiej 39, pokój nr 18.

» czytaj więcej

» Program dla osób niepełnosprawnych „aktywny samorząd”

Informujemy, że w 2013 roku realizowany będzie program „Aktywny samorząd”, skierowany do osób niepełnosprawnych. W stosunku do ubiegłego roku program został wzbogacony o nowe formy wsparcia

» czytaj więcej

» Nabór uczestników do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór uczestników do projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl