Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Luty 2014
» Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o przystąpieniu przez Powiat Nowotarski do realizacji w roku 2014 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami II.”

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne

W dniu 25 lutego 2014 r. (wtorek) rozpoczynają się dyżury z zakresu poradnictwa prawnego realizowanego w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

 

Dyżur prawnika w dniu 25.02.2014 r. będzie odbywał się w godzinach od 14:00 do 18:00.

Kolejne terminy dyżurów zostaną ustalone najbliższym czasie.

» czytaj więcej

» Harmonogramu poradnictwa psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w 2014 r. w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl