Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Maj 2011
» Usługi hotelarsko-gastronomiczne

Usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Usługi hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostępnieniem sali wykładowej dla uczestników Warsztatów z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach Projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usług terapii rodzinnej na rzecz uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć...

Rozpoznanie rynku na świadczenie usług terapii rodzinnej na rzecz uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie 60-godzinnego kursu komputerowego

Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie 60-godzinnego kursu komputerowego.

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na zorganizowanie usługi gastronomicznej oraz wynajem sali restauracyjnej na potrzeby spotkania...

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie usługi gastronomicznej oraz wynajem sali restauracyjnej na potrzeby spotkania integracyjno – ewaluacyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi gastronomicznej oraz wynajem sali restauracyjnej na potrzeby spotkania integracyjno – ewaluacyjnego dla ok. 65 uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl