Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Maj 2012
» Przetarg na usługi hotelarsko-gastronomiczne

Usługi hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostępnieniem sali wykładowej dla uczestników Warsztatów z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach Projektu systemowego pn. Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na wynajem sali restauracyjnej oraz zakup usługi gastronomicznej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Zmiana terminu dyżuru prawnika i doradcy zawodowego

Dyżur prawnika Pani Ewy Barczuk – Kałat przeniesiony zostaje z dnia 6 czerwca 2012 r. na dzień 12 czerwca 2012r.( wtorek)

 

Dyżur doradcy zawodowego Pani Sylwii Morzyniec przeniesiony zostaje z dnia 24 maja 2012 r. na dzień 23 maja 2012r.( środa)

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie 60-godzinnego kursu komputerowego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usługi mediacji w sprawach rodzinnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert...

» czytaj więcej

» Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl