Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Marzec 2014
Następna strona: « 2»
» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie trzydniowej wycieczki

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na usługi rehabilitacyjne

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Mediacje rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w 2014 r. w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” prowadzone będą mediacje rodzinne.

» czytaj więcej

» Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego nad Polskim morzem

Nowy Targ: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad Polskim morzem dla jednej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uczestników projektu Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» czytaj więcej

» Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu rozpoczęło akcję promującą ideę rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego. W ramach tej akcji na terenie całego powiatu zostają rozprowadzone plakaty i ulotki propagujące rodzicielstwo zastępcze. PCPR kieruje swoją akcję szczególnie w miejsca publiczne, takie jak kościoły parafialne, urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej.

» czytaj więcej

» Harmonogram poradnictwa prawnego

Jest dostępny do pobrania nowy harmonogram poradnictwa prawnego TUTAJ

» czytaj więcej

Następna strona: « 2»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl