Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Sierpień 2011
» Rozpoznania rynku na zorganizowanie dwudniowej wycieczki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na wynajem sali restauracyjno- konferencyjnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na druk zaproszeń na konferencję poświęconą tematyce przemocy w rodzinie

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na przygotowanie i przeprowadzenie konferencji poświęconej tematyce przemocy w rodzinie

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Turnus rehabilitacyjny

W dniach od 14 do 28 lipca 2011 r. został zorganizowany turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczestników i uczestniczek projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

» czytaj więcej

» Program „Pegaz 2010” – obszar A, C,D, E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że  został ustalony termin składania wniosków w ramach programu „ Pegaz 2010”

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl