Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Sierpień 2012
» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie wyjazdu do ZOO oraz na seans filmowy

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych

PCPR w Nowym Targu informuje, że termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne o uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 30 września 2012 r. Przypominamy, że formularze wniosków oraz innych dokumentów (załączniki) są dostępne na stronie internetowej PCPR i w siedzibie naszej jednostki w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39.

» czytaj więcej

» Turnus rehabilitacyjny

W dniach od 11 do 25 lipca 2012 r. został zorganizowany turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczestników i uczestniczek projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

» czytaj więcej

» Kurs obsługi komputera

W dniach od 30.07 do 10.08.2012 r. odbywał się realizowany w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” kurs obsługi komputera połączony z skutecznym poszukiwaniem pracy.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie dwudniowej wycieczki

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl