Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Styczeń 2012
» Oferta pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

1. Warunki zatrudnienia:

  1. umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – zgodnie z Kodeksem Cywilnym
  2. miejsce świadczenia usług – teren powiatu nowotarskiego, praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz dwa razy w miesiącu dyżur w siedzibie PCPR w Nowym Targu...

» czytaj więcej

» Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu nowotarskiego.

» czytaj więcej

» „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu  będzie kontynuować realizację projektu systemowego pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl