Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Styczeń 2020 r.
» Poradnictwo psychologiczne 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LUTY 2020 R.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

4 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r.

18 lutego 2020 r.

25 lutego 2020 r. 


Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
  • dotkniętych myślami samobójczymi,
  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2020 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

1.         Obszary Programu, które będą realizowane w 2020 r. przez samorząd powiatowy:

  • obszar A - zapewnienie dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
  • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D - likwidacja barier transportowych,
  • obszar F - tworzenie WTZ oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/


Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

» czytaj więcej

» PFRON System Obsługi Wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Nowotarskiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczych oraz w programie „Aktywny Samorząd” również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW  

» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu infomuje, że tut. siedzibie tj. przy ul.Szaflarskiej 39 udzielane są bezpłatne porady prawne.


PONIEDZIAŁEK:                          9.00 - 14.00
(Pomoc prawna/ mediacja -

                       pierwszy poniedziałek miesiąca)            
                 

ŚRODA:                                       12.00 - 17.00
CZWARTEK:                                12.00 - 17.00

PIĄTEK:                                         9.00 - 14.00

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl