Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Informacja o projekcie - okres realizacji 01.01.-30.06.2015 r.
Informacja o projekcie - okres realizacji 01.01.-30.06.2015 r.
 
W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uzyskało możliwość objęcia wsparciem dodatkowej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z uwagi na krótki okres realizacji projektu w 2015 r. oraz ograniczone środki finansowe, wsparciem mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne spełniające następujące kryteria:
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej (15-64 lat)
  • zamieszkanie na terenie powiatu nowotarskiego
  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (również na okoliczność projektu).
 W okresie realizacji projektu od 01.01. do 30.06.2015 r. osoby niepełnosprawne będące uczestnikami projektu będą mogły bezpłatnie skorzystać ze wsparcia w formie:
  1. turnusu rehabilitacyjnego,
  2. indywidualnej rehabilitacji,
  3. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,
  4. kursu podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  5. indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego,
  6. finansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (w okresie realizacji projektu).
 Ponadto w I półroczu 2015 r. w ramach działań środowiskowych projektu „ Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” działać będzie Punkt Konsultacyjny, w którym świadczone będzie poradnictwo psychologiczne i prawne.  Z poradnictwa bezpłatnie korzystać mogą uczestnicy projektu, jak również mieszkańcy powiatu nowotarskiego, szczególnie osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym przede wszystkim osoby niepełnosprawne wraz ze swoim otoczeniem oraz osoby borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub przemocy w rodzinie).
 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR pod numerami tel. 18-2640807, 18-2664207.

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl