Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Instutucjonalna piecza zastępcza
Instutucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w następujących formach:

  

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza – może być prowadzona przez powiat lub podmiot, któremu powiat zleci prowadzenia tego zadania. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Placówka umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • socjalizacyjna,

 • interwencyjna,

 • specjalistyczno-terapeutyczna,

 • rodzinna.

 

 1. Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – prowadzona przez samorząd województwa lub podmiot, któremu wojewoda zleci to zadanie.
  Są w niej umieszczane dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i  rehabilitacji. Z tego powodu nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 1. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny - prowadzony przez samorząd województwa lub podmiot, któremu wojewoda zleci to zadanie. Jest to placówka przeznaczona dla dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Na terenie Powiatu Nowotarskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego - Rodzinne Domy Dziecka, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie, z siedzibą w Szaflarach i w Dursztynie oraz placówka opiekuńczo wychowawcza typu rodzinnego im. bł. Karoliny Kózkówny w Spytkowicach:

 

 • Rodzinny Dom Dziecka Pokój i Dobro

ul. Polna 7

34-424 Szaflary

tel. 18 275 49 43

 

 • Rodzinny Dom Dziecka im. św. Jana Pawła II

ul. Długa 1

34-433 Nowa Biała

tel. 18 265 92 97

e-mail: dursztyn1@interia.pl

 

 • Dom Dziecka im. Bł. Karoliny Kózkówny

Spytkowice 96

34-745 Spytkowice

tel. 18 268 80 36


Placówki te posiadają zezwolenia Wojewody na prowadzenie działalności i tym samym spełniają wszystkie standardy określone w rozporządzeniu w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dzieci przyjmowane tam, znajdują doskonałe warunki życia, darzone są one miłością i pełnym zrozumieniem. W przypadkach uregulowanej sytuacji prawnej dzieci, Dyrektorzy placówek bardzo sprawnie i kompetentnie – przy współpracy z Sądem Rodzinnym – wprowadzają proces adopcyjny dziecka.


Dzieci i młodzież, które sprawiają poważniejsze problemy wychowawcze umieszczane są w placówkach interwencyjnych lub socjalizacyjnych w innych powiatach. Powiat nowotarski ponosi pełne koszty ich pobytu w tych placówkach w wysokości miesięcznego średniego kosztu wahającego się w granicach od 2 500,- zł. do 6.300,- zł.


Najczęściej w placówkach umieszczane są dzieci w wieku kilkunastu lat, nie chodzące do szkoły, sprawiające kłopoty wychowawcze rodzicom, z którymi oni nie potrafią sobie poradzić. Bardzo trudno znaleźć jest placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami, natomiast wręcz niemożliwe jest umieszczenie w specjalistycznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych np. dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na długą kolejkę oczekujących. W związku z powyższym PCPR poszukuje również miejsc w innych województwach, jednakże w całym kraju sytuacja wygląda podobnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl