Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Program korekcyjno-edukacyjny
Program korekcyjno-edukacyjny

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Celem Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest:

 1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

 2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,

 3. uznanie przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

 4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

 5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

 6. uzyskanie informacji o możliwości podejmowania działań terapeutycznych

 

Cele programu realizowane podczas zajęć psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Uczestnicy grupy otrzymują możliwość skonfrontowania się z problemami oraz przekonaniami, które prowadziły do stosowania przemocy i jej usprawiedliwiania. Poprzez udział w treningach i ćwiczeniach osoby stosujące przemoc będą uczyć się prawidłowej komunikacji i wyrażania emocji w sposób asertywny oraz będą mieli możliwość nabycia zachowań prospołecznych.

 

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby kierowane przez sąd,

 • osoby kierowane przez kuratora sądowego,

 • osoby kierowane przez policję,

 • osoby kierowane przez terapeutę,

 • osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej i inne,

 • osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.


Do Programu Korekcyjno- Edykacyjnego nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie,

 • osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej,

 • nałogowych hazardzistów,

 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowgo cyklu terapii,

 • osób upośledzonych umysłowo.

 

Warunkiem przyjęcia do Programu Korekcyjno- Edukacyjnego jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej i wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl