Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Zespół do spraw Pieczy Zastępczej

Zespół ma za zadanie wspieranie funkcjonujących na terenie powiatu nowotarskiego rodzin zastępczych i dzieci w nich się wychowujących, szczególnie poprzez:

  • przygotowanie, szkolenie oraz kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodziny dom dziecka,
  • przygotowanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka do przyjęcia dziecka,
  • poszukiwanie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej odpowiedniej rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej, a w przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka – rodziny adopcyjnej,
  • bieżące wsparcie i poradnictwo dla funkcjonujących już rodzin zastępczych, a także organizowanie dla nich spotkań, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, mających na celu podnoszenie ich kompetencji wychowawczych,
  • pomoc dla osób, które opuszczają pieczę zastępczą.

Ponadto Zespół do spraw Pieczy Zastępczej zajmuję się ustalaniem opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wytyczaniem powództw alimentacyjnych.
Więcej na temat pieczy zastępczej znajdziesz tutaj:


lub pod numerem telefonu: (18) 26 40 807

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl