Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Zespół ds. Pomocy Osobą Niepełnosprawnym
Zespół do spraw Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Pracownicy tego Zespołu udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez:

  • działania na rzecz rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  • działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,
  • specjalistyczne doradztwo dla osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych

Więcej na temat pomocy osobom niepełnosprawnym znajdziesz w zakładce Pomoc Niepełnosprawnym lub pod numerem telefonu: (18) 26 40 807
pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl