Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Zespół ds. Pomocy Społecznej
Zespół ds. Pomocy Społecznej
Zespół do spraw Pomocy Społecznej.

Zespół ma za zadanie przede wszystkim:

  • udzielanie wsparcia finansowego na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które opuszczają domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w odpowiednim domu pomocy społecznej lub środowiskowym domu samopomocy,
  • realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl