nagłówek - tło

Serdecznie zapraszamy do wsparcia badania ankietowego:

„Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”. 

Wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie wiąże się z wieloma wyzwaniami dla przedsiębiorstw. Zróżnicowana kadra pracownicza stanowi o sile danej organizacji nie dzięki pojmowaniu pracowników jako zasoby materialne, lecz ze względu na ich doświadczenie, wrażliwość i kompetencje.

1 marca b.r. ruszył projekt badawczy skierowany do przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Realizatorem pilotażowego badania w postaci ankiety pt. „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach” jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Celem badania jest zweryfikowanie stanu związanego z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w kontekście nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez małopolskie przedsiębiorstwa oraz znajomości korzyści jakie z tego wynikają.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wszystkie zebrane informacje zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zaangażowanie firm, które wezmą udział w ankiecie, pozwoli na zdobycie cennego wglądu w otoczenie biznesowe Małopolski poprzez identyfikację wyzwań i barier związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami w regionie. Po wypełnieniu ankiety, przedsiębiorstwo uzyska możliwość otrzymania poświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Marty Malec-Lech oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkich małopolskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w pilotażowym badaniu, które potrwa do 31 marca 2023.

Ankietę znajdziecie tutaj: https://forms.office.com/e/1Q75PDGuM9

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy pytań do Waszej dyspozycji pozostaje specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami w Przemyśle 4.0 –

Dariusz Niemiec (tel.: 795 248 804; @: dariusz.niemiec@fppp.gov.pl).

Więcej informacji o organizacji na stronie: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/

Serdecznie dziękujemy!