Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim nhofv2b3da3zeq2g

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. Jego całkowita wartość wynosi: 576 725,00 zł.Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 490 216,25 zł oraz z publicznych środków krajowych: 86 508,75 zł.

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności zagrożonych tym wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Grupę docelową stanowi około 140 osób z 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 706 osób korzystających z usług 4 jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

Projekt skierowany jest do 35 gospodarstw domowych rodzin zastępczych oraz 4 powiatowych jednostek organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Każda rodzina zastępcza została wyposażona
w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do sieci Internet.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych realizacja projektu przedstawia się następująco:

-        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu: zainstalowano
15 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;

-        Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu: zainstalowano 10 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;

-        Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu: zainstalowano 4 zestawy komputerowe,
1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;

-         Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój: zainstalowano 1 zestaw komputerowy, 1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet.

Powiat Nowotarski finansuje dostęp do sieci Internet w 2015 roku ze środków pochodzących
z projektu, zaś w okresie 5 lat trwałości koszt dostępu do Internetu będzie ponosił ze środków własnych. 

Dla przedstawicieli rodzin zastępczych oraz jednostek organizacyjnych powiatu w styczniu 2015 roku odbyły się szkolenia w zakresie obsługi komputera (8 godzin) i korzystania z Internetu
(8 godzin).

W dniu 25 lutego odbyła się uroczysta konferencja połączona z wręczeniem umów i  certyfikatów
z przebytych szkoleń przedstawicielom rodzin zastępczych i dyrektorom jednostek.

Więcej informacji o projekcie.

Galeria zdjęć:
- zdjęcia z konferencji
- zdjęcia ze szkoleń
- zdjęcia z montażu

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl