Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Październik 2011
» Przeciwdziałanie przemocy – nasza wspólna sprawa

W dniu 26 września 2011 r. w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY – NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. Organizatorem spotkania byli: Starosta Powiatu Nowotarskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu oraz Fundacja „Nowa Droga” z Krakowa. Konferencja była realizowana w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” i współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej

» Zmiana terminu dyżuru psychologa i doradcy zawodowego

Dyżur psychologa Pani Magdaleny Ludwa przeniesiony zostaje z dnia 14 listopada 2011r. na dzień 7 listopada 2011r.

Dyżur doradcy zawodowego Pana Sylwestra Karnas przeniesiony zostaje z dnia 8 listopada 2011r. na dzień 22 listopada 2011 r.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe dla zamówienie publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl