Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Telefony alarmowe, interwencyjne i informacyjne.

Ogólnopolskie telefony

alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne

 

 1. Policja - 997
  Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112

 

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  oferuje całodobową pomoc osobom:
  - doznającym przemocy,
  - świadkom przemocy,
  - osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Infolinia "Niebieskiej Linii"  czynna całą dobę tel. 800-120-002
  Dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18:00 - 22:00
  Dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18:00 -22:00
  Dyżur prawny - środy w godzinach 18:00 -22:00

 • Telefoniczne dyżury prawników tel. 22-666-28-50, w poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00

 • e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • SKYPE, dyżur w języku migowym: poniedziałki w godz. 13:00-15.00 

pogotowie.niebieska.linia

 

 1. Fundacja Feminoteka 

Porady psychologiczne i prawne dla kobiet doświadczających przemocy.

Antyprzemocowy telefon dla kobiet czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 13:00-19:00

tel. 720-908- 974

 

 1. Poradnia Telefoniczna - udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.
  Kryzysowy telefon zaufaniajest czynny codziennie w godz. 14:00-17:00 - tel.116 - 123.

 

 1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieżyFundacji Dzieci Niczyje - 116-111.

 

 1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży - tel.800-12-12-12
  Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20:00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 2. Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia, informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty oraz trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak:

agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania tel. 800-100-100

 1. Telefon wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00 tel.  800 -108-108
  Pytania do psychologa: psycholog@naglesami.org.pl
  Pytania do prawnika: prawnik@naglesami.org.pl
  Wsparcie duchowe: wiara@naglesami.org.pl

 

 1. Całodobowy Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin - 12 411 60 44

Telefon dedykowany jest szczególnie osobom dotkniętym problemem alkoholowym (osoby uzależnione, rodziny lub bliscy osób uzależnianych, osoby pijące ryzykownie). Telefoniczne poradnictwo jest również świadczone osobom nadużywającym innych substancji psychoaktywnych, doświadczonym przemocą, problemami zdrowotnymi i innymi problemami egzystencjalnymi.

 1. Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskichInstytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czynny codziennie w godzinach 17:00-22:00:

801-889-880.
Uzależnienia behawioralne są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się. Oferta telefonu skierowana jest o do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi oraz dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.


 

 

 


 


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl