Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony pcpr.nowotarski.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pcpr.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel/fax: 18 264 08 07, 2664207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- Z uwagi na ograniczenia systemowe w/w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Imię i nazwisko: Joanna Szumal
e-mail: pcpr@nowotarski.pl
Telefon: 18/2664207

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych,
  2. Parking przy budynku z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
  3. Obsługa osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich odbywa się głównie na parterze i półpiętrze budynku,
  4. Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych,
  5. WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  7. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza prosimy o wcześniejsze poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu o takiej potrzebie.

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl