nagłówek - tło

Kontakt

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Al. Tysiąclecia 35
  e-mail: zespol@pzon.nowotarski.org.pl
  tel: 18/266 60 23 lub 18/266 42 07 wew. 12 lub 13
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 • Al. Tysiąclecia 35
  fax: 18 264 08 07
  e-mail: pcpr@nowotarski.pl
 • dofinansowania dla osób niepełnosprawnych:
 • 18/266 42 07 , 18 262 37 53 wew. 11
 • program „Aktywny Samorząd”:
 • 18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 06
 • piecza zastępcza, program korekcyjno – edukacyjny:
 • 18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 08
 • domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej:
 • 18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 07
 • księgowość:
 • 18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 01 lub 02
 • linia telefoniczna „Interwencja kryzysowa”:
 • 502 857 358