Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Kontakt

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ

Zainteresowane strony przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. od 14.30 – 18.00
Tel.(fax) 18 26 66 023