nagłówek - tło

Instytucje udzielające wsparcia w sprawach związanych z przemocą w rodzinie.

  1. Ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotarskiego.
Ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotarskiego
Ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotarskiego - 2
  1. Gminne/ miejskie punkty informacji i wsparcia.
Gminne/miejskie  punkty informacji i wsparcia
Gminne/miejskie  punkty informacji i wsparcia - 2
  1. Inne ośrodki wsparcia
Inne ośrodki wsparcia
  1. Sąd, prokuratura, policja
Sąd, prokuratura, policja

5. Baza instytucji pomocowych i specjalistycznego wsparcia w województwie małopolskim