Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Strona Główna

 • Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!
  Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający…
 • projekt „Pomost do zatrudnienia”
  Firma Smart Business Ewa Ślaga informuje, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpień 2022 r. (rekrutacja ciągła) realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „Pomost do zatrudnienia”. Projekt…
 • Dofinansowanie do sprzętu komputerowego
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. likwidacja barier w komunikowaniu się realizowanego ze środków Państwowego…
 • Linia Pomocy Pokrzywdzonym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
  Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu…
 • CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
  Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON). W ramach działalności CIDON osoby…
 • „Aktywny Samorząd” – Moduł II
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że do dnia 10 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym  w ramach Modułu II pilotażowego…
 • I Międzynarodowy Turniej w Warcabach Stupolowych o Złotą Parzenicę
  W dniu 18 września 2021 r. o godz. 9.00w Hali Gorce w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 74uroczyście rozpocznie sięI Międzynarodowy Turniej w Warcabach Stupolowych o Złotą Parzenicę W imieniu Organizatorów…
 • Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00,…
 • Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie…
 • 300+
  Informujemy, że począwszy od 2021 r. Program 300 plus realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji…