nagłówek - tło

Strona Główna

 • Program wyrównywania różnic między regionami III
  Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2024 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu…
 • Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.
  Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu…
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA
  Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i…
 • Rozpoznanie rynku – prowadzenie na terenie powiatu nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Nasz znak: ZO.26.5.2023   Nowy Targ, 19 grudnia 2023r.         ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł   Prowadzenie na…
 • Informacja
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.
 • Zapytanie ofertowe
    Nasz znak: ZO.26.4.2023   Nowy Targ, 7 grudnia  2023 r.    ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto…
 • Informacja
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 21 listopada 2023 r. czynne będzie w godzinach od 7.30 do 11.30. Dyrektor PCPR w Nowym Targu Aneta Wójcik
 • UWAGA!
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie  informuje, że w dniach od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny z powodu zmiany siedziby jednostki.…
 • Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – PFRON
  Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną,…
 • Konkurs plastyczny „Mój dom, moja rodzina”
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego, serdecznie zapraszają dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne w/w rodzin do wzięcia udziału w konkursie…