nagłówek - tło

Wnioski do pobrania

Zadanie A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod
opieką prawną,
• fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna
orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L,
• fakultatywnie: oferta cenowa.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną
w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków
PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem
oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie A2, A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod
opieką prawną,
• fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna
orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L,
• fakultatywnie: oferta cenowa.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną
w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków
PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem
oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką
prawną,
• zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż
03-L,
• fakultatywnie: oferta cenowa,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie B1,B3,B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Do wniosku należy dołączyć:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby
z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką
prawną, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie
lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk,
• fakultatywnie – osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku
życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie
(okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
• fakultatywnie – osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie
(specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
• fakultatywnie: oferta cenowa,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Do wniosku należy dołączyć
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją
opieką prawną,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii– w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Do wniosku należy dołączyć:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją
opieką prawną,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Do wniosku należy dołączyć:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką
prawną,
• zaświadczenie lekarskie (specjalista),
• dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców),
dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
• fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Do wniosku należy dołączyć:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką
prawną,
• fakultatywnie: oferta cenowa,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców),
dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
• fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców),
dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Zadanie C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Do wniosku należy dołączyć:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności, akt urodzenia dziecka –
jeśli sprawa dotyczy dziecka, dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli
sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
• zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda),
• fakultatywnie: oferta cenowa,
• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy
do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat
trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek
emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką
prawną,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• zaświadczenie z uczelni/szkoły,
• fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
• fakultatywnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka
jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie
zdalnej (w związku z pandemią),
• fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
(System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń,
które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginałów dokumentów.