nagłówek - tło

Zespół do spraw Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Pracownicy tego Zespołu udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez:

  • działania na rzecz rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  • działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,
  • specjalistyczne doradztwo dla osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych

Więcej na temat pomocy osobom niepełnosprawnym znajdziesz w zakładce Pomoc Niepełnosprawnym lub pod numerem telefonu: (18) 26 40 807