nagłówek - tło

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony pcpr.nowotarski.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pcpr.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel/fax: 18 264 08 07, 2664207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-08

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Imię i nazwisko: Joanna Szumal
e-mail: pcpr@nowotarski.pl
Telefon: 18/2664207

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych,
 2. Parking przy budynku z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
 3. Obsługa osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich odbywa się głównie na parterze i półpiętrze budynku,
 4. Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych,
 5. WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza prosimy o wcześniejsze poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu o takiej potrzebie.