nagłówek - tło

Informacja COVID19

Szanowni Państwo,

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że sprawy załatwiane będą w następujący sposób:

  1. sprawy wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty ( dzień i godzina) z właściwym pracownikiem,
  2. sprawy nie wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o załatwianie :

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, mailowo ( pcpr@nowotarski.pl , zespolnowotarski@poczta.onet.pl)

b) telefonicznie,

c) drogą pocztową,

d) poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kontakt telefoniczny:

  1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

18/266 60 23 lub 18/266 42 07 wew. 12 lub 13

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
  • dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

18/266 42 07 , 18 262 37 53 wew. 11

  • program „ Aktywny Samorząd”

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 06

  • piecza zastępcza, program korekcyjno – edukacyjny

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 08

  • domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 07