nagłówek - tło

Formy i terminy składania wniosków

FORMY NABORU I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU

Formy naboru wniosków
Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) –
  https://sow.pfron.org.pl/)
 • oraz w formie papierowej w siedzibie naszej jednostki.
 • System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą
  której Osoby
  z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób
  z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski
  dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia
  Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz,
  szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii
  jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.
  Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób
  indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co
  też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON.
  System SOW, wyposażony jest w potrzebne formularze i wzory, m.in.:
  wnioski o dofinansowanie, umowy dofinansowania, możliwość korespondencji
  oraz w inne funkcjonalności, które ułatwiają realizację programu. Wszystkie
  dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania,
  bądź rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w
  formie elektronicznej i takie wnioski będą podstawą oceny formalnej i
  merytorycznej oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.
  Wnioskodawcy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w
  zakresie złożenia wniosku, tj.: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki,
  infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pomocy pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
 • Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do naszej jednostki lub
  przesłać pocztą.
  Formularze wniosków dostępne są również w siedzibie naszej jednostki
  ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.
  Osoby aplikujące o dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach
  programu „Aktywny samorząd” składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Terminy składania wniosków
  MODUŁ I:
 • od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  MODUŁ II:
 • od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących
  roku akademickiego 2022/2023 – semestr letni),
 • od 10 września 2023 r. do 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 – semestr zimowy).