nagłówek - tło

Formy i terminy składania wniosków

FORMY NABORU I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Formy naboru wniosków
Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) –
  https://sow.pfron.org.pl/)
 • oraz w formie papierowej w siedzibie naszej jednostki.
 • System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą
  której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami     i podmiotom działającym na ich rzecz, szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON. System SOW, wyposażony jest w potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinansowanie, umowy dofinansowania, możliwość korespondencji oraz w inne funkcjonalności, które ułatwiają realizację programu. Wszystkie
  dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania, bądź rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie wnioski będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Wnioskodawcy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku, tj.: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pomocy pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
 • Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do naszej jednostki lub przesłać pocztą. Formularze wniosków dostępne są również   w siedzibie naszej jednostki ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.
  Osoby aplikujące o dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach
  programu „Aktywny samorząd” składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Terminy składania wniosków
  MODUŁ I:
 • od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
  MODUŁ II:
 • od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących
  roku akademickiego 2023/2024),
 • od 10 września 2024 r. do 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025 – semestr zimowy).